دستگاه کپی و نحوه صحیح روشن نمودن :

  • کلید روشن/خاموش را در وضعیت ON قرار دهید
  • زمان گرم شدن حدود ۴۵ ثانیه است طی گرم شدن دستگاه نشانگر POWER SAVE چشمک خواهد زد با این وجود میتوانید طی گرم شدن دستگاه ، تنظیمات دلخواه خود را انتخاب نموده و کلید استارت را فشار دهید ،
  • پس از گرم شدن ، دستگاه شروع به کپی برداری خواهد کرد .

نحوه صحیح خاموش کردن  :

  • ابتدا مطمئن شوید دستگاه غیر فعال است سپس کلید روشن/خاموش را در وضعیت OFF قرار دهید
  • اگر هنگام فعال بودن دستگاه آنر خاموش کنید ، ممکن است کاغذ در دستگاه گیر کرده و عملیات کپی برداری یا چاپ متوقف شود .
  • زمانی که کلید استارت یا POWER SAVER بصورت چشمک زن نمیباشند و چراغ آنها ثابت است ، دستگاه در حالت فعال نیست .

برای اطلاع از مدلهای دستگاه کپی شارپ و تعمیرات دستگاه فتوکپی شارپ به نمایندگی شارپ در صفحه اصلی رجوع کنید

تغذیه کاغذ در دستگاه کپی

نمایندگی شارپ